Kira bedelleri götürülecek borçlardan olup, alacaklının ikametgahında eksiksiz ödenmesi gerekir. Bu nedenle banka tarafından kesilen havale giderinden kiracı sorumludur. Ödenmeyen ve eksik yatırılan takibe konu kira bedelleri üzerinden kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.

Kira bedelleri götürülecek borçlardan olup, alacaklının ikametgahında eksiksiz ödenmesi gerekir. Bu nedenle banka tarafından kesilen havale giderinden kiracı sorumludur. Ödenmeyen ve eksik yatırılan takibe konu kira bedelleri üzerinden kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.