Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku; iktisadi etkinliği sağlamak, mal ve hizmet piyasalarındaki serbest rekabet düzenini oluşturmak ve korumak amacıyla rekabet ihlallerine engel olmak, rekabet ihlallerini ortadan kaldırmak için düzenleyici, denetleyici ve yasaklayıcı normları içeren hukuk dalıdır.
KYC Avukatlık Ortaklığı; müvekkillerinin ticari faaliyetlerini sürdürürken, rekabet kurallarına ve rekabet hukukuna uygun bir şekilde hareket etmelerini teminen, gerekli olan tüm risk analizlerini yapmakta; rekabet kurallarına aykırılık teşkil eden faaliyetlerde bulunmaları halinde, bunlar ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekte; olası bir uyuşmazlık halinde ise çözüme kavuşturmak için avukatlık hizmeti sunmaktadır.