İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku ise; toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan bir takım kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır.
KYC Avukatlık Ortaklığı; bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, tüm alt işverenlik sözleşmeleri, personel özlük dosyalarının tüm detayları ile düzenlenmesi, SGK rücu davaları, işe iade davaları, sigortalı hizmet tespiti davaları, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları konularında danışmanlık hizmeti sunmakta, uyuşmazlık çıkması durumunda ise işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü dava ve takip işlemleri süreci takip edilmektedir.