Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku; sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin nasıl bir süreci takip etmeleri gerektiğini ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini, özetle bu işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.
KYC Avukatlık Ortaklığı; kişilerin sigorta şirketleri ile sigorta hukuku çerçevesinde yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklara yönelik çözümler de üretilmekte, uyuşmazlıklar sulh ve dava yolu ile sonlandırmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, sigorta şirketleri açısından poliçe tanzimi kadar, hasar süreçlerinin verimli yönetilmesine ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri de vermektedir.