Miras Hukuku

Miras Hukuku

KYC Avukatlık Ortaklığı; miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, ek olarak vasiyetnamenin iptali, vasiyetin açılması davaları, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.