Apartman ve Site Yönetimine İlişkin Hukuki Sorunların Çözümü

Apartman ve Site Yönetimine İlişkin Hukuki Sorunların Çözümü

KYC Avukatlık Ortaklığı; apartman ve site yönetiminde ortaya çıkabilecek sorunları çözmek, aidat ve giderlerin ödenmemesi halinde icra takibi yapmak, site içinde çalışanların iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarını çözmek, site ve apartman yöneticiliği ile kat malikleri arasındaki sorunlara çözüm bulmak gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.