İmar Barışı

İmar Barışı

İmar barışı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemdir.
KYC Avukatlık Ortaklığı; imar barışı ve imar affı başvuruları, uygulama imar planları, nazım imar planlarının hukuki olarak değerlendirilmesi, gerektiğinde iptal ve durdurulması için yasal yollara başvurulması, yapı kullanma izin belgeleri konularında yerel yönetimlerle yaşanan sorunlar ve diğer idari yaptırımlara karşı başvuru ve davaların açılması konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.