İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

KYC Avukatlık Ortaklığı; her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, itirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.