İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku dalıdır. Vergi hukuku ise; kişiler ve devlet arasında vergi ilişkisi sebebiyle meydana gelen vergi ödevlerinin niteliği, tahsili ve hakları düzenlemek amacıyla uygulanan bir hukuk dalıdır.
KYC Avukatlık Ortaklığı; vergi hukuku alanında, yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.”
İdare hukuku alanında; hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmet sunmaktadır.