Malpraktis ve Sağlık Hukuku

Malpraktis ve Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku; hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine yol gösteren bir hukuk dalıdır. Malpraktis(Malpractice) ise; bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.
KYC Avukatlık Ortaklığı; malpraktis davaları, hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi, hatalı tıbbi müdahale nedeniyle ceza davası, yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası vb. davalar, hastanelere, kliniklere, tedavi merkezlerine, muayenehanelere, estetik merkezlerine, ilaç ve gıda takviyesi firmalarına, görüntüleme cihazları ve sağlık ekipmanı üretim ve ticareti yapan firmalara, sigorta şirketlerine, doktor ve diğer sağlık sektörü çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına yani sektöre hizmet veren ya da sektörden hizmet alanları içeren geniş bir kitleye, kendilerine özel hukuki ihtiyaçları kapsamında destek sağlamaktadır.